Patra u zdi

Schematické znázornění umístění patra u zdi v místnosti.


Strana patra odvrácená ode zdi je podepřena dvěma sloupky.