Patra od zdi ke zdi

Schematické znázornění umístění pater ode zdi ke zdi v místnosti.