PATRA ROHOVÁ

Schematické znázornění umístění rohového patra v místnosti